Naujienos

Skautų rudens veiklos

Spalio 15–16 d. Aukštaitijos tunto Vinco Svirskio, Aušrinės ir Bakutės draugovių skautai smagiai leido laiką Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje. Dalyvavo skautų rudens veiklose „Skautų linksmybės“.

Veiklas pradėjome Krekenavos bazilikoje šv. Mišiomis. Kunigas skautas brolis Gediminas Mišių metu išsamiai paaiškino, ką reiškia žodis meilė. Priminė skautams, kad jie privalo mylėti Dievą, Tėvynę ir Artimą. Po šv. Mišių dalyvavome edukacinėje programoje, gaminome sapnų gaudykles. Vėliau vyko įvairūs skautiški žaidimai, madų šou ir šokiai.

Patys aktyviausi skautai buvo apdovanoti padėkomis: Lukas Svetikas, Pijus Rauda, Nojus Kamarauskas. Rusnė Bajarūnaitė.

Laikas pralėkė tiesiog nepastebimai.

Veiklos vykdytos pagal NVŠ vaikų ir jaunimo programą (Kėdainių r. sav.) iš Kėdainių r. skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Vadovė Ilona Dauderienė

 

854478
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
196
1138
854478