Naujienos

Mokyklos taryba, išanalizavusi darbo grupės pateiktus siūlymus, 2022 m. vasario 17 d. protokoliniu nutarimu Nr. 3 pritarė Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektui.

854468
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
186
1128
854468