Mokykla yra Surviliškio miestelyje, puikiame dešiniajame Nevėžio krante, apie 18 km. į šiaurę nuo Kėdainių.

Pirmą kartą Surviliškio parapijinė mokykla istoriniuose šaltiniuose minima 1777 metais. Žinios apie pradinę mokyklą surinktos nuo 1860 metų. Nuo 1944 mokykla pertvarkyta į progimnaziją, o 1949 metais - į septynmetę mokyklą. 1956 m. įkuriama vidurinė mokykla keturiuose mediniuose pastatuose. 1964 m. pastatytas dviejų aukštų priestatas, vėliau priemokyklinis bendrabutis.

1992 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Kėdainių rajono valdytojo potvarkiu Nr. 374p Surviliškio vidurinei mokyklai suteiktas Vinco Svirskio vardas. Šis potvarkis įpareigojo mokyklos mokinius ir mokytojus plačiau domėtis dievdirbio gyvenimu ir kūryba, gilintis į tautos papročius ir tradicijas.

1996 metais iš K. Urbelio sodybos prie mokyklos perkeltas Vinco Svirskio kryžius, tais pačiais metais - ir A. Gylio akmens paminklas Vincui Svirskiui atminti.

Išleista 40 abiturientų laidų.

Kėdainių rajono mero 2001 m. gegužės 1 d. potvarkiu Nr. 245 nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla pertvarkyta į pagrindinę mokyklą.

2002 m. liepos 14 d. Kėdainių savivaldybės rūpesčiu ir lėšomis pradėtas statyti miestelio bendruomenės ilgai lauktas mokyklos priestatas. Rangovas - AB Pakruojo arka”. 2003 m. rugsėjo 1 d. mokiniai ir jų tėveliai, kaimo jaunimas įžengė į naują mokyklos sporto ir aktų salę, kompiuterių klasę. Senąsias medžio ir metalo dirbtuves pakeitė naujos. Mergaitės mokosi šiuolaikiniame technologijų kabinete. Atvėrė duris jauki valgykla.

2004 m. rugsėjo 1 d. Kalnaberžės ir Sirutiškio pradinės mokyklos reorganizuotos į Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos skyrius. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. Kalnaberžės skyrius likviduotas.

Mokykla nuo 1993 m iki 2005 m. palaikė ryšius su Suomijos Respublikos Nedervetill parapijos bendruomene.

2005–2006 metais mokykla dalyvavo Mokyklų tobulinimo programos trečiajame etape.

2006 m. rugpjūčio 19–21 d. mokykloje pirmą kartą į prisiminimų dieną „Po šlamančiais beržais prie Svirskio kryžiaus“ susirinko visų laidų abiturientai, mokytojai, buvę ir esami Surviliškio krašto gyventojai.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS–80 „Dėl Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūra, likviduojant Sirutiškio skyrių.

Pagal Kėdainių rajono savivaldybės investicijų programą, 2009 m. A. Mižutavičiaus tikroji ūkinė bendrija „Tūbiai” atliko Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos šildymo sistemos rekonstrukciją. Prie pagrindinės mokyklos šildymo sistemos prijungtas bibliotekos pastatas, atnaujinta pagrindinio mokyklos pastato vidaus šildymo sistema, paliekant senus radiatorius.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūra įsteigiant mišraus amžiaus grupę (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) 5–6 metų vaikams.
2013 m. UAB „Apdaila“ atliko bibliotekos ir priešmokyklinės grupės pastato remonto darbus.

Nuolatiniai mokyklos rėmėjai – vietos ūkininkai:

 • Erlenda ir Laimis Turskiai;
 • Jekaterina ir Arūnas Karmelavičiai;
 • Laimonas Zvėgas;
 • Asta ir Rimvydas Drižiai;
 • Rita ir Rimtautas Ardavičiai;
 • Rasa ir Audrius Povilaičiai;
 • Aistė ir Nerijus Švaranavičiai;
 • Dainius Venckus;
 • Astos Valavičienės individuali įmonė;
 • individuali įmonė „Sadilė”;
 • UAB „DAUMANTAI LT“;
 • UAB „NAURIDA“;
 • AB NORDIC SUGAR KĖDAINIAI;
 • Sauliaus Linkaus individuali įmonė „LINKVEŽA“;
 • labdaros ir paramos fondas „VILTIS – VIKONDA“;
 • AB „LIFOSA";
 • UAB „SKONGALIS“;
 • UAB „DRIVITA“.

Bendradarbiaujame su Truskavos, Miegėnų, Dotnuvos pagrindinėmis mokyklomis, Kėdainių specialiąja mokykla, Panevėžio r. Krekenavos Antanaičio vidurine mokykla, Panevėžio r. Žibartonių pagrindine mokykla.

854404
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
122
1064
854404