VIZIJA

Kaimo pagrindinė mokykla patraukli ir patogi mokymuisi, darbui bei saviraiškai, skatinanti puoselėti tautos tradicijas ir sveiką gyvenimo būdą bei mokytis visą gyvenimą.

MISIJA

Vykdyti priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programas, užtikrinant teisę į informaciją, raiškos laisvę, suteikti galimybę kiekvienam Surviliškio ir gretimų seniūnijų bendruomenių nariams naudotis mokyklos ištekliais ir informacija. 

FILOSOFIJA

Kojomis žmogui reikia įaugti į gimtąją žemę, o akimis tegu jis apžvelgia visą pasaulį.

VERTYBĖS

Atvirumas

Bendraujame ir esame atviri naujovėms, pokyčiams, laikmečio iššūkiams.

Atsakingumas

Santykius su klientais, bendradarbiais ir visuomene grindžiame atsakingumo principu ir laikomės duoto žodžio.

Pilietiškumas 

Pagarba valstybei, moralė, sąžiningumas ir dora. 

Profesionalumas 

Aukšta kultūra, profesinė etika. 

Partnerystė 

Pagarbus ir geranoriškas abipusis dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui ir jo iniciatyvai.

PRIORITETAI

  • Kiekvieno mokinio individuali (mokymosi, socialinė, asmeninė) pažanga ir pasiekimai.
  • Iniciatyvos skatinimas ir atsakomybės pasiskirstymas tarp bendruomenės narių bei socialinių partnerių. 
854476
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
194
1136
854476