Augantis žmogus didelę dalį dienos praleidžia mokykloje. Čia jis pažįsta pirmąją raidę, išsprendžia pirmąją lygtį, išmoksta atskirti tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio, įgyja išminties. Čia gimsta pirmoji meilė. Mokykla tampa antraisiais namais, mokytojas – draugu, patarėju, guodėju.

Šiandien Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje lyg namuose jaučiasi 96 mokiniai ir 8 priešmokyklinės grupės ugdytiniai iš dvylikos aplinkinių kaimų. Mokykloje mokinius gyvenimo tiesų moko 20 mokytojų, socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė – logopedė, mokytojos padėjėja, 17 darbuotojų.

Pasak Ž. de la Briujer‘o, „Gyvenime kartais subtiliausia gudrybe tampa paprastumas ir atvirumas“. Šios vertybės akcentuojamos Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje. Savitos tradicijos, papročiai, sveika gyvensena, saugios ir gražios aplinkos puoselėjimas sutelkia mokyklos bendruomenę įvairiapusiškai veiklai: organizuojamos turizmo ir sporto šventės, išvykos į pušyną, slidinėjimo varžybos, projektinė veikla, minimos kalendorinės šventės. Mokiniai keliauja po Lietuvą: aplankyta Maironio, Petro Cvirkos gimtinė, Salomėjos Nėries muziejus Palemone, Jono Biliūno tėviškė ir Antano Vienuolio-Žukausko muziejus Anykščiuose. Sveikatos semtasi Marcinkonyse, ragauta Biržų ekologiniame ūkyje išaugintų daržovių. Ypač daug dėmesio mokykloje skiriama prevencinei veiklai. Be švietėjiškos veiklos - parodų, stendų, susitikimų, paskaitų - organizuojamos pažintinės kelionės. Aplankyti Trakai, Zarasai, Palanga, Druskininkai, Klaipėdos Jūrų muziejus ir delfinariumas, Juodkrantė, ledo arenos ir kino teatrai „Babilone“ ir „Akropolyje“. Mokytojai tobulina savo kvalifikaciją ne tik Lietuvoje organizuojamuose seminaruose, bet patirties sėmėsi lankydamiesi Suomijos, Vengrijos, Šveicarijos švietimo įstaigose, susipažino su šių šalių istorija, kultūra.

Mokykloje pastebimas ir įvertinamas kiekvienas geras darbas, gražus poelgis, parodyta iniciatyva. Geriausi mokiniai apdovanojami rėmėjų įsteigtomis piniginėmis premijomis, mokytojai ir mokyklos darbuotojai skatinami padėkomis, jiems organizuojamos išvykos.

854480
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
198
1140
854480