Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas:

  • aiškinasi mokinių bei jų tėvų, socialinių problemų pobūdį, socialinius poreikius;
  • bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais vaikais, jų tėvais ar globėjais;
  • padeda spęsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu: pamokų lankomumu, mokymosi motyvacijos, užimtumo, emocinių bei elgesio ir kt. problemų sprendimu;
  • rūpinasi vaikų mokymosi sąlygomis, sveikata, gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • organizuoja psichologines, pedagogines, juridines ir kitokias konsultacijas;
  • palaiko ryšius su vietos bendruomene, su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis;
  • padeda tėvams suprasti vaikų socialinius ir psichologinius poreikius, savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
  • pagal įgaliojimus atstovauja vaikų teisėms ir gina jas teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe;
854437
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
155
1097
854437