Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas:

  • konsultuoja ir supažindina tėvus su vaiko problemomis;
  • konsultuoja mokytojus, kaip individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias ugdymo programas,
  • organizuoja mokinių grupėms pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
  • kaupia mokomąją – koreguojamąją medžiagą sutrikusiai funkcijai lavinti;
  • bendrauja su klasių auklėtojais, dirbančiais su mokymosi sunkumų turinčiais vaikais;
  • pratybos vyksta mokyklos specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje, kurioje mokosi vaikai, turintys mokymosi sunkumų,
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje
854434
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
152
1094
854434