Mišraus amžiaus grupė

Mišraus amžiaus grupė (su priešmokyklinio ugdymo modeliu)

Į mišraus amžiaus grupę (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) priimami vaikai nuo 4 iki 6 metų amžiaus: pagal ikimokyklinio ugdymo programą – nuo 4 iki 5 metų; pagal priešmokyklinio ugdymo programą – kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

854481
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
199
1141
854481