Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupę gali lankyti 1-8 klasių mokiniai. Norinčiųjų lankyti Pailgintos dienos grupę mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia mokyklos direktoriui rašytinį prašymą (1 priedas). Pailgintos dienos grupės mokinių sąrašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu iki kiekvienų metų spalio 1 d. Mokykla sudaro dvišalę sutartį (2 priedas). Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo rugsėjo mėnesio 2 d. iki mokslo metų pabaigos. Darbą grupėje reglamentuoja Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas ir Pailgintos dienos grupės veiklos programa.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Priėmimo valandos (bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais)

Valandos darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.

Pirmadienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Antradienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Trečiadienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Ketvirtadienis

13.15–16.03

12.00 – 13.00

13.00–13.12

Penktadienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Iš viso

14 darbo valandų

1 darbo valanda

1 darbo valanda

Grupės funkcijos:
  • organizuoja saugią mokinių priežiūrą ir vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą mokyklos patalpose ir lauke.
  • saugo mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
  • pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
  • teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
  • užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje.
  • informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.
Kontaktai

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Inga Župerkienė

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

854421
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
139
1081
854421