Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas:

Lolita Klečkauskienė, direktorė.

Nariai:

Vilma Pilkienė, vyresnioji socialinė pedagogė,

Gražina Ratkevičienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė,

Asta Vilčiauskienė, psichologė,

Kristina Bartašiūtė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklose.

Sekretorė

Žydrė Svetikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

854429
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
147
1089
854429