Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

IV ketvirčio paskirtas darbo užmokestis (Eur.)

2022 m.

I ketvirčio paskirtas darbo užmokestis (Eur.)

(Vidutiniškai už vieną pareigybę - vieną etatą)

Vadovai

2

2143

2323

Specialistai (nepedagoginiai darbuotojai)

3

1106

1208

Specialistai (pedagoginiai darbuotojai)

4

1390

1569

Kvalifikuoti darbuotojai

4

1025

1075

Nekvalifikuoti darbininkai

9

642

730

Mokytojai metodininkai

6

1757

1842

Vyresnieji mokytojai

12

1628

1652

Mokytojai

2

1473

1637

817243
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
67
3175
817243