Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m.

III ketvirčio paskirtas darbo užmokestis (Eur.)

2022 m.

IV ketvirčio paskirtas darbo užmokestis (Eur.)

(Vidutiniškai už vieną pareigybę - vieną etatą)

Vadovai

2

2417

2658

Specialistai (nepedagoginiai darbuotojai)

3

1341

1395

Specialistai (pedagoginiai darbuotojai)

4

1501

1674

Kvalifikuoti darbuotojai

4

996

1023

Nekvalifikuoti darbininkai

9

730

780

Mokytojai metodininkai

6

1857

1938

Vyresnieji mokytojai

11

1648

1858

Mokytojai

2

1510

1571

854455
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
173
1115
854455