OLWEUS smurto ir paytčių prevencijos programa

Į Olweus patyčių prevencijos programą (toliau – OPPP) įsijungėme 2015 m. rugsėjo mėnesį, siekdami mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) mokykloje diegiama nuo 2017 m.

OPKUS išorės auditui 2019 m. nustačius, kad laikomasi OPPP standarto reikalavimų, mokykla buvo pripažinta OLWEUS mokykla 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metams.

OPKUS išorės auditui 2021 m. pavasarį nustačius, kad laikomasi Olweus programos standarto reikalavimų, mokykla buvo pripažinta OLWEUS mokykla 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane.

OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

OPKUS diegimas mokykloje padeda išlaikyti OPPP įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus, sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos darbuotojų kompetencijomis, įgytomis OPPP vykdymo metu, padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją, suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje, padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

OPPP įgyvendinimo principai:

  • patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga;
  • nuoširdus darbuotojų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla;
  • teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  • kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.
854422
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
140
1082
854422