Logopedas

Logopedas:

  • išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
  • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimos mokymosi negalėms;
  • dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio pirmines kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti;
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe;
  • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
  • logopedinės pratybos ir konsultacijos vyksta ne pamokų metu.
854458
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
176
1118
854458